Pope, Alexander

posted in: Výročí | 0

 

* 21. květen 1688, Londýn, Anglie

+ 30. květen 1744, Twickenham, Anglie

 

Básník, satirik a překladatel.

Alexander se v bohaté katolické rodině, což tehdy znamenalo, že ač měla rodina majetek, nemohl Alexander nastoupit na univerzitu kvůli svému vyznání. Navíc byl také často nemocný, již v dětství prodělal tuberkulózu páteře, což zapříčinilo jeho tělesnou deformaci (byl vysoký pouze 137 cm) i pozdější zdravotní stav. Proto se raději vzdělával doma, mnoho četl a studoval klasické jazyky – latina, řečtina, ale i románské – francouzština, italština, umění, architekturu atd. Jako jeden z mála nebyl závislý na mecenášství, protože mu překlady
antických děl (např. Homérovy Illias a Odysseje) zajistily finanční jistotu. Díky úspěchům si navíc koupil dům v Twickenhamu, kde se scházela početná skupina jeho přátel (např. J. Addison, J. Swift, J. Gay, W. Congreve a mnozí další). Spolu s J. Swiftem, J.Gayem a J. Arbuthnotem vytvořil klub nazývaný Martinus Scribleus, v němž tvořili literární satiru – zde vznikly i Gulliverovy cesty J. Swiftona. Kromě své literární tvorby je také ceněn jakožto editor například Shakespeara a bývá připomínán jako první anglický autor, který vydal soubor vlastní korespondence. Navíc byl znám po celé Evropě, jeho básně byly publikovány v obrozeneckých periodikách i u nás.

Dílo

*Pastorály, 1709 – především báseň Esej o kritice
*Mesiáš, 1712 – náboženská ekloga
*Uloupená kadeř, 1712-1714 – heroikomický epos
*báseň Winsdor Forest, 1713 – další příklad pastorální poezie
*překlad Iliady, 1715-1720
*Básně k různým příležitostem, 1717, Poems on Several Occasions
*překlad Odysseje, 1725-1726
*Esej o člověku, 1733-1734 – báseň ve formě dopisu
* Blbiáda či jinak Hlupiáda, 1728 – 1742,1743 – satira na hloupost