Pound, Ezra W. Loomis

posted in: Výročí | 0

 

* 30. říjen 1885, Hailey, Idaho, USA

+ 1. listopad 1972, Benátky, Itálie

 

Americký básník, esejista, překladatel a literární teoretik.

Ezra Weston Loomis Pound [paund], americký básník a kritik, se narodil 30. října 1885 v Hailey, Idaho. Spolu s T. S. Eliotem je považován za hlavního představitele modernismu. Začátkem 20. století se stal vedoucím iniciátorem básnického směru imagismu (sebeironická sbírka Hugh Selwyn Mauberley). V letech 1903-06 studoval románské a anglosaské jazyky, chvíli také učil v Indii. V té době se seznámil s W. C. Williamsem. Jako redaktor londýnských časopisů Egoist a Poetry, měl významný podíl na definitivním textu básně svého přítele T. S. Eliota Pustina a snažil se ve Velké Británii a v USA prosadit Joyceův román Odysseus. Celoživotním dílem jsou Cantos, volně řazený cyklus 117 básní ve volném verši na mytologická a historická témata. Hlavní pozornost je věnována antice, renesanci a dále rozvoji kapitalismu v USA (od konce 18. stol.). Pound objevil rovněž japonská dramata a čínskou poezii – překládal zejména legendárního filosofa Konfucia (asi 552-479 př. n. l.). Od roku 1924 žil v Itálii, kde vstřebal fašistické a antisemitistické názory. Řešení hlavních historických problémů nacházel ve fašistické ideologii Benita Mussoliniho a stal se jejím oficiálním propagátorem. Po 2. světové válce byl zatčen a 13 let byl internován, nejprve v americkém zajateckém táboře, později v psychiatrické léčebně, propuštěn byl až na žádost amerických spisovatelů a okamžitě se vrátil do Itálie. Přes ideologické omyly se jeho dílo stalo inspirací pro mnoho mladších básníků. Česky vyšel výbor Chtěl jsem napsat ráj. Ezra Pound zemřel v Benátkách 1. listopadu 1972.

Dílo

*A Lume Spento, poems, 1908
*A Quinzaine for This Yule, poems, 1908
*Personae, poems, 1909
*Exultations, poems, 1909
*Provenca, poems, 1910
*The Spirit of Romance, essays, 1910
*Canzoni, poems, 1911
*Ripostes of Ezra Pound, poems,1912
*Sonnets and ballate of Guido Cavalcanti, translations, 1912
*Cathay, poems / translations, 1915
*Certain noble plays of Japan: from the manuscripts of Ernest Fenollosa, chosen and finished by Ezra Pound, with an introduction by William Butler Yeats, 1916
*“Noh“, or, Accomplishment: a study of the classical stage of Japan, by Ernest Fenollosa and Ezra Pound, 1916
*The Lake Isle, poem, 1916
*Lustra of Ezra Pound, poems,1917
*Twelve Dialogues of Fontenelle, translations, 1917
*Quia Pauper Amavi, poems, 1918
*Pavannes and Divisions, essays, 1918
*The Fourth Canto, poems, 1919
*Umbra, poems and translations, 1920
*Hugh Selwyn Mauberley, poems, 1920
*Poems, 1918–1921,
*The Natural Philosophy of Love, by Rémy de Gourmont, translations, 1922
*Indiscretions, essays, 1923
*Le Testament, one-act opera.
*Antheil and the Treatise on Harmony, essays, 1924
*A Draft of XVI Cantos, poems, 1925
*Exile, poems, 1927
*A Draft of the Cantos 17–27, poems, 1928
*Ta hio, the great learning, newly rendered into the American language, translation, 1928
*Imaginary Letters, essays, 1930
*How to Read, essays, 1931
*A Draft of XXX Cantos, poems, 1933
*ABC of Economics, essays, 1933
*Cavalcanti, three-act opera, 1933
*Homage to Sextus Propertius, poems, 1934
*Eleven New Cantos: XXXI-XLI, poems, 1934
*ABC of Reading, essays, 1934
*Make It New, essays, 1935
*Chinese written character as a medium for poetry, by Ernest Fenollosa, edited and with a foreword and notes by Ezra Pound, 1936
*Jefferson and/or Mussolini, essays, 1936
*The Fifth Decade of Cantos, poems, 1937
*Polite Essays, essays, 1937
*Digest of the Analects, by Confucius, translation, 1937
*Culture, essays, 1938
*What Is Money For?, essays, 1939
*Cantos LII-LXXI, poems, 1940
*L’America, Roosevelt e le Cause della Guerra Presente, essays, 1944
*Introduzione alla Natura Economica degli S.U.A., prose, 1944
*Confucius: the Unwobbling pivot & the Great digest, translation, 1947
*The Pisan Cantos, poems, 1948
*Seventy Cantos, poems, 1950
*Confucian analects, translated by Ezra Pound, 1951
*Section Rock-Drill, 85–95 de los Cantares, poems, 1956
*Women of Trachis, by Sophocles, translation, 1956
*Thrones: 96–109 de los Cantares, poems,1959
*Drafts and Fragments: Cantos CX-CXVII, poems, 1968
*Ezra Pound and Music, essays, 1997
*Canti postumi, poems, 2002
*Ego scriptor cantilenae: The Music of Ezra Pound, operas/music, 2003