Pravda, František

posted in: Výročí | 0

 

* 17. duben 1817, Nekrasín u Jindřichova Hradce, Rakousko-Uhersko

+ 8. prosinec 1904, Hrádek, Rakousko-Uhersko

 

Český katolický kněz a autor povídek.

Vlastním jménem Vojtěch Hlinka. Pocházel ze starobylého selského rodu. Gymnázium vystudoval v Jindřichově Hradci, filozofii v Praze. Ve Vídni, kde začal studovat bohosloví, se v něm probudilo národní vědomí, dosud potlačované německými školami. Po roce přešel do pražského semináře. V době studií se zdokonaloval v češtině, v kroužku kolegů se seznamoval s idejemi sociálního myslitele B. Bolzana. Po vysvěcení působil jako kaplan, nejdéle v Kvílicích u Slaného. Od roku 1847 byl vychovatelem ve šlechtické rodině v Hrádku u Sušice, kde také našel trvalý domov a žil tam doslova idylickým životem kněze spisovatele. Když počátkem 20. století zemřel, byla již téměř zapomenuta jeho osoba a dílo, kdysi u prostých čtenářů tak oblíbené.

Dílo

Psal lidové výchovné povídky, jejichž tendence se nese v duchu katolické morálky a které prostým, až naivním způsobem, bez velkých uměleckých nároků vypravují příběhy z vesnice a venkovského maloměsta. Jeho ideálem je neproměnný patriarchální řád vesnice. Postavy a vztahy mezi lidmi, které ho ztělesňují, stylizuje do podoby ušlechtilých vzorů. Nebezpečí spatřuje v opouštění starých přísných mravů a v pronikání sociálních a myšlenkových novot všeho druhu. Proti hodnotám venkovského světa staví do protikladu velké město s jeho svobodomyslností, morální nevázaností, citovým chladem. Lék na veškeré sociální neduhy vidí v lásce k bližnímu, v soucitu, spravedlnosti a vůbec v životě řízeném křesťanskými mravními zásadami.

*Povídky z kraje (1851 – 53), pětisvazkové
*povídky v časopisech Poutník, Lumír, Posel z Prahy…
*povídky v kalendářích Perly české, Pečírkův kalendář, Zábavník učitelský…
*Povídky z ráje
*Františka Pravdy Sebrané povídky pro lid
*Františka Pravdy Sebrané spisy