Procházková, Lenka

posted in: Výročí | 0

 

* 24. březen 1951, Olomouc, Československo

 

Česká publicistka, scenáristka, prozaička.

Narodila se v rodině spisovatele Jana Procházky, který v 60. letech patřil k předním iniciátorům reformního hnutí, na jejich konci byl vyloučen z KSČ. V roce 1968 byl jednou z předních osobností Pražského jara. Po sovětské okupaci byl prohlášen za ineditního autora a neustále sledován. Po maturitě roku 1969 Lenka studovala žurnalistiku, ale byla však z rodinných důvodů vyloučena. Bylo jí povoleno dostudovat teorii kultury na filozofické fakultě (1977). Její sestrou je rovněž spisovatelka Iva Procházková. Tvorba Lenky Procházkové vycházela před rokem 1990 v samizdatu.

Dílo

Próza

Charakteristickým znakem jejích próz je protagonistka, obvykle vypravěčka s téměř neměnnými rysy. Je to emancipovaná žena toužící po velké, naplňující lásce, přičemž jí stojí zpravidla v cestě nezodpovědní nebo slabí muži. Výjimkou je opakující se motiv otce.
V líčení milostných peripetií s etickým podtextem byla úspěšná nejvíce v povídkových souborech. V těchto povídkách autorka uplatňuje svou schopnost vypravěčské zkratky, svižných dialogů a point.
*Tři povídky – 1980
*Přijeď ochutnat – samizdat 1985
*Hlídač holubů – samizdat 1985

Romány

*Růžová dáma – samizdat 1980
*Oční kapky – samizdat 1982
*Smolná kniha – samizdat 1989, román vede autorku k subjektivnější přítomnosti v příběhu, který bývá viděn jako určitý protipól k Vaculíkově knize Jak se dělá chlapec.

Novější prózy

*Numero – 1990
*Smyčka – 1990
*Cizí žena
*Exitus
*Milostiplná
*Beránek

Díla přinášející převahu publicistického výrazu.
*Zvrhlé dny – 1995, povídky
*Pan ministr – 1996, novela o Janu Masarykovi
*Šťastné úmrtí Petra Zacha – 1997

Občanskou angažovanost spisovatelky dokládají sborníky
*Věc : Marta Chadimová – 1996
*Zpráva spolku Šalamoun o stavu soudnictví v České republice – 1999. Spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun založila Lenka Procházková v roce 1994.

Procházková je rovněž autorkou rozhlasových her a scénářů pro televizní filmy.