Prouza, Petr

posted in: Výročí | 0

 

* 15. červenec 1944, Trutnov, Protektorát Čechy a Morava

 

Český prozaik, básník a novinář.

Dětství prožil v Žacléři. Vystudoval po maturitě Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, doktorát mu byl udělen v roce 1967. Právnické povolání vykonával jen krátce, od roku 1968 působil jako redaktor v různých časopisech, např. Plamen, Mladý svět, Naše rodina aj., spolupracoval i s rozhlasem. Umožnil tehdy již zakázanému spisovateli Milanu Kunderovi pod pseudonymem Emil Werner publikovat seriál astrologických statí. Tím se ocitl v hledáčku StB, byl vyhozen z redakce a další roky byl bez zaměstnání. V letech 1989 – 1990 byl tajemníkem Sdružení československých spisovatelů. Později působil jako jednatel česko-německo-rakouské Nadace Bernarda Bolzana. Po odtajnění agentů StB bylo uvedeno, že byl agentem s krycím jménem Brňák. Že je v seznamech StB evidován neoprávněně, potvrdilo soudní jednání v roce 1999, soud posléze nařídil také výmaz z oficiálního registru MV ČR. Je členem Penklubu a Klubu českých spisovatelů.

Dílo

Píše poezii i prózu. Vedle literární činnosti se věnuje i překládání z německého jazyka.

Poezie

V básnických sbírkách reflexivního zaměření se inspiroval přírodou a osobními prožitky a touhami.
*Ubližování – 1968
*Vosková krajina – 1971
*Letorosty lásky – 1979
*Půjčené ženy, půjčené sny – Mnichov 1990, kniha shrnuje verše z let 1968 – 90.

Próza

Jako povídkář své generace, jejích milostných a životních problémů, se proslavil nápaditými povídkovými soubory:
*Holky a hřbitov – 1970
*Požár v krabici na klobouky – 1975
*Krátká kariéra v Babiččině údolí – 1984
*Dívky, které zrazujeme – 1993
*Radovánky – 1978, novela snažící se vyrovnat v konfrontaci životních postojů dvou bratří, vyrovnat s etickými problémy současnosti.
*Výletní parník – 1986, novela o havárii výletního parníku s členy redakce populárního časopisu na palubě.
*Hotel Karneval – novela

Řečištěm Prouzovy tvorby je hlavně próza, což kromě povídek a novel dokazují jeho romány:
Krámek s kráskami – 1981, v románu se se prolínají dvě dějová pásma – dětství hlavního hrdiny v podkrkonošském městečku a období jeho životního ztroskotání.
Život střídá smrt – 1985, román vzbudil u čtenářů i kritiky největší ohlas. Zachycuje souboj matky se smrtelnou chorobou a její snahu o zachování obvyklého rodinného soužití co nejdéle.