Rabelais, Francois

posted in: Výročí | 0

 

* 4. únor 1494, Chinon, Francie

+ 9. duben 1553, Paříž, Francie

 

Francouzský spisovatel, právník, lékař, botanik a stavitel.

Začal studovat u benedektínů, ale poměrně brzy přestoupil k františkánům, kde se roku 1511 stal knězem. Život v klášteře se mu nezamlouval a proto odsud utekl. V roce 1530 začal studovat medicínu a roku 1532 se stal hlavním lékařem v nemocnici v Lyonu. Protože se v rostoucím napětí mezi katolíky a protestanty nemohl rozhodnout pro žádnou stranu, nechal se 1530 propustit z kněžského stavu (laicizovat) a zapsal se na lékařskou fakultu v Montpellieru, kde také vydával spisy Hippokratovy a Galánovy. Protože Sorbonna kritizovala jeho romány jako nemravné, vydal 1542 jejich upravené vydání. Když se po smrti tolerantního krále Františka I. k útokům Sorbonny přidal i reformátor Jean Calvin, odjel Rabelais do svobodného města Metz, kde působil jako lékař a tajemník. Díky svému ochránci, biskupovi du Bellay, byl dobře zaopatřen a mohl poslední léta života trávit v klidu.

Dílo

*Gargantua a Pantagruel (1542) líčí život královské rodiny obrů
Hrozné a strašlivé skutky i hrdinství slavného Pantagruela, krále Dipsodů a syna obra Gargantuy (15332)