Randová, Ayn

posted in: Výročí | 0

 

* 2. únor 1905, Petrohrad, Rusko

+ 6. březen 1982, New York, USA

 

Americká spisovatelka a filosofka, která se stala známou především díky svým románům, ve kterých nastínila zcela nový filosofický systém – objektivismus, který později dále rozpracovala.

Ayn Randová, vlastním jménem Ayn Rand O’Connor, rodným jménem Alisa Zinověvna Rozenbaum, přechýleně Rozenbaumová, rusky Алиса Зиновьевна Розенбаум vystudovala historii a filozofii na Petrohradské univerzitě. Dva roky po dokončení studia emigrovala do Spojených států amerických. První léta po emigraci strávila v Hollywoodu, kde se pokoušela psát filmové scénáře. První scénář se jmenoval Red Pawn a podařilo se jí ho prodat v roce 1932. Svůj první román, We the living, dokončila v roce 1933, nenašla však vydavatele až do roku 1936. Její druhý román, The Fountainhead (Zdroj), byl odmítnut dvanácti nakladateli, ale nakonec byl vydán v roce 1943. I když byl povětšinou literárním světem ignorován, stal se z něj bestseller a zůstal jím dodnes. V roce 1957 vyšel poslední román, Atlas Shrugged (Atlasova vzpoura), ve kterém představila svou unikátní filozofii – objektivismus. Od té doby se Ayn Randová věnovala psaní esejů a přednáškám, které analyzovaly současné dění a aplikovaly objektivismus na politické a společenské otázky.
Její otec ji dal přezdívku Ájin, což hebrejsky znamená „oko“. Ona sama přijala příjmení Rand, které je odvozeno buď od měny Jižní Afriky, tehdejšího největšího naleziště diamantů, anebo od psacího stroje Remington-Rand.

Názory

Objektivismus

Randová objektivismus charakterizovala jako „filosofii pro život na zemi“. Objektivismus je integrovaným systémem definujícím abstraktní principy, jimiž by se měl člověk řídit ve svém myšlení a jednání, má-li žít životem hodným člověka. Ayn Randová nejprve objektivismus představila v podobě hrdinů svých románů The Fountainhead (Zdroj) a Atlas Shrugged, poté ji detailněji rozpracovala ve svých spisech a přednáškách o objektivismu. Její vize člověka jako nezávisle přemýšlejícího, sebevědomého individualisty spolu s její filozofií „pro život na zemi“ měly velký vliv na životy miliónů čtenářů po celém světě a stály na počátku filozofického hnutí, které má rostoucí vliv na americkou společnost.
Jediným platným soudcem hodnot, které si člověk volí, je rozum. Nejvyšší hodnotou a měřítkem správnosti všech hodnot je život člověka jako člověka. Člověk nežije jako člověk, pokud se rozhodne nepoužívat svůj rozum nebo pokud nemá možnost závěry svého rozumu prakticky uplatňovat. Existuje jen jeden systém správných morálních hodnot, stejný pro každého člověka, protože morálními hodnotami jsou nejobecnější hodnoty, které jsou objektivně diktovány přirozeností světa a člověka, nikoli konkrétními podmínkami jeho života ani subjektivními a arbitrárními rozmary lidského vědomí bez ohledu na realitu. Člověk je sám sobě nejvyšším cílem a hodnotou, není nástrojem k cílům ostatních. Neobětuje se ostatním, ani nežije z obětování ostatních sobě. Žije z hodnot získaných vlastní prací nebo dobrovolnou směnou. Dosahování vlastního štěstí je nejvyšším morálním cílem člověka.
Podle Ayn Randové je kapitalismus jediným morálním společenským uspořádáním.

Literární tvorba

Románová tvorba

*Night of January 16th (1934)
*We The Living (1936)
*Anthem (1938)
*The Fountainhead (1943, česky jako Zdroj, Berlet 2000)
Atlas Shrugged (1957), česky jako Atlasova vzpoura, Argo 2014, přeložil Aleš Drobek.

Literatura faktu

*For the New Intellectual (1961)
*The Virtue of Selfishness (Nathaniel Branden) (1964)
*Capitalism: The Unknown Ideal (Nathaniel Branden, Alan Greenspan, and Robert Hessen) (1966)
*Introduction to Objectivist Epistemology (1967)
*The Romantic Manifesto (1969)
*The New Left: The Anti-Industrial Revolution (1971)
*Philosophy: Who Needs It (1982)