Reinerová, Lenka

posted in: Výročí | 0

 

* 17. květen 1916, Praha, Rakousko-Uhersko

+ 27. červen 2008, Praha, Česká republika

 

Česká spisovatelka, překladatelka, novinářka.

Narodila se do česko-německo-židovské rodiny. Po absolvování základní školní docházky navštěvovala německé gymnázium ve Štěpánské ulici. V necelých šestnácti letech musela vinou špatné finanční situace rodiny ukončit studium a nastoupit do zaměstnání, a tak i přestože měla talent a zájem pokračovat později ve studiu nemohla tak učinit. Tato i další sociální nespravedlnosti, ji přiměly ke vstupu do Komunistické strany. Tehdy pracovala tři roky v kanceláři (spolu s Jaroslavem Foglarem) jako úřednice v evidenci. Ve stejné budově sídlilo exilové nakladatelství Malik, jeho šéfredaktorem byl Wieland Herzfelde. V roce 1935 nechal židovský básník Rudolf Fuchs uveřejnit její první báseň v deníku Prager Tagblatt. V letech 1936-38 pracovala jako novinářka v pražské redakci emigrantského časopisu Arbeiter Illustrierte Zeitung (vycházel v Praze v letech 1933-1938 v němčině pro německé emigranty, kteří utekli po roce 1933 z Hitlerovy Třetí říše; šéfredaktorem byl Franz Carl Weiskopf).
Kvůli svému židovskému původu musela Lenka Reinerová v roce 1939 opustit Československo. Odjela do Francie a později do Maroka, kde byla internována v zajateckém táboře. Za pomoci svých přátel dojela až do Mexika, kde působila na vyslanectví československé exilové vlády. V roce 1945 odjela Lenka Reinerová se svým mužem, jugoslávským lékařem a interbrigadistou, Theodorem Balkem do Bělehradu. Během 2. světové války zahynuli v koncentračních táborech všichni její příbuzní.
V roce 1948 se Reinerová vrátila zpět do Československa. Na začátku 50. let byla uvězněna na 15 měsíců ve vyšetřovací vazbě v ruzyňské věznici. V 60. letech pracovala jako šéfredaktorka časopisu Im Herzen Europas. Zde také otiskla první německý překlad textů Václava Havla. Po roce 1969 nesměla publikovat, proto se živila překlady a tlumočením. Od začátku 80. let vydává berlínské nakladatelství Aufbau její německy psané knihy.
V roce 1999 obdržela ve Výmaru Lenka Reinerová prestižní vyznamenání Schillerring pro německy píšící spisovatele. V roce 2001 jí byla udělena Medaile za zásluhy I. stupně, kterou jí předal prezident České republiky Václav Havel.
V roce 2002 se stává čestnou občankou Prahy. V březnu roku 2003 byla poctěna Goetheho medailí – vysokým německým vyznamenáním. V roce 2006 jí udělil německý prezident Horst Köhler jedno z nejvyšších německých vyznamenání, Velký kříž za zásluhy, který jí předal německý velvyslanec v České republice Helmut Elfenkaemper.

Dílo

*Grenze geschlossen (1958)
*Ein für allemal (1962)
*Der Ausflug zum Schwanensee (1983)
*Es begann in der Melantrichgasse (1985)
*Die Premiere (1989)
*Das Traumcafé einer Pragerin (1996)
*Mandelduft (1998)
*Zu Hause in Prag – manchmal auch aderswo (2000)
*Alle Farben der Sonne und der Nacht (2003)
*Hranice uzavřeny (1956)
*Barva slunce a noci (1969) – celý vydaný náklad byl zabaven
*Sklo a porcelán (1991)
*Kavárna nad Prahou (2001) – autorka vzpomíná na všechny své přátele a známé, jejichž životy se setkaly v Praze – na Foglara, Langera, Fuchse, Weiskopfa, Kafku a další. Zvláští pozornost věnuje vzpomínkám na svého přítele Egona Erwina Kische.
*Bez adresy (2001)
*Všechny barvy slunce a noci (2002) – kniha byla inspirována životními osudy a vzpomínkami
*Vůně mandlí (2003) – sbírka povídek