Reynek, Bohuslav

posted in: Výročí | 0

 

* 31. květen 1892, Petrkov u Havlíčkova Brodu, Rakousko-Uhersko

+ 29. srpen 1971, Petrkov, Československo

 

Český básník, překladatel a malíř.

Narodil se v rodině statkáře. S Petrkovem spojil téměř celý život. Vystudoval reálku, začal studovat techniku, ale větší zájem měl o poezii a malířství. Proto studium vzdal a vrátil se do Petrkova. Spolupracoval s vydavatelem J. Florianem na jeho edicích, účastnil se na nich překlady, svými pracemi i grafikou. Sám vydával bibliofilskou edici Sešity poezie. Po studiích reálky žil ve Francii, kde se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou a pravidelně žil s rodinou půl roku v Petrkově a půl roku ve Francii. Od roku 1936 žili trvale v Petrkově, a to i po znárodnění statku po roce 1948. Žil křesťansky pokorným životem, do roku 1957 pracoval jako zemědělský dělník. Potom se věnoval psaní poezie a grafické tvorbě.

Dílo

Bohuslav Reynek byl básníkem neokázalým, nestavěl se na odiv, hledal smysl poezie kolem sebe, ve svém nejbližším okolí a v námětech biblických a jinak nábožensky založených.

Básnické sbírky

Raná tvorba byla ovlivněna expresionismem. Ve sbírkách jsou časté motivy smutku a melanchonie, rozpadu a smrti, ale pro Reyneka je i takový svět zasažen křesťanskou duchovností.
*Žízně – 1921
*Rybí šupiny – 1922, básně v próze
*Smutek země – 1924
*Had na sněhu – 1924, básně v próze
*Rty a zuby – 1925

V dalších sbírkách se objevuje motiv rodného kraje, místo smrti a rozpadu nastupuje smrt – vykupitelka. Součástí autorovy poezie se stává příroda rodné Vysočiny viděna událostmi křesťanského roku a jako dějiště biblických příběhů.
Setba samot – 1936
*Pieta – 1940
*Podzimní motýli – 1946
*Sníh na zápraží – 1945 – 50, vydáno 1969
*Mráz v okně – 1950 – 55, vydáno 1969
*Odlet vlaštovek – sbírka obsahuje básně z let 1969 – 71. Nesměla být v té době vydána, vyšla v *Mnichově posmrtně až v roce 1980.

Značné úspěchy získával Reynek i ve svém grafickém díle. Jeho práce byly několikrát vystaveny ve Francii, v Čechách teprve v šedesátých letech. Samostatnou, ale důležitou oblastí jeho tvorby jsou četné překlady, hlavně z francouzštiny.