Rotrekl, Zdeněk

posted in: Výročí | 0

 

* 1. říjen 1920, Brno, Československo

+ 9. červen 2013, Brno, Česká republika

 

Český básník patřící do katolické literatury.

Básník, prozaik, esejista, publicista, literární historik, autor televizních a rozhlasových scénářů. Narodil se 1. října 1920 v Brně. Roku 1945 začal studovat na Masarykově univerzitě filozofii, historii, sanskrt a dějiny umění. V letech 1945-1948 byl činný jako funkcionář Syndikátu českých spisovatelů, působil v oblastním Svazu vysokoškolského studentstva, úzce spolupracoval s okruhem kolem revue Akord. Po únoru 1948 byl vyloučen ze všech organizací. Dne 14. dubna 1949 byl zatčen, 17. listopadu 1949 ve vykonstruovaném procesu s vysokoškolskými funkcionáři vynesl soud návrh trestu smrti, později změněný na doživotní žalář. Ve vězení strávil Zdeněk Rotrekl třináct let (Bory, Leopoldov, uranové doly Bytíz). 10. května 1962 byl propuštěn na amnestii s desetiletým podmínečným trestem, poté pracoval jako dělník-osvětlovač brněnských výkopů. Roku 1968 byl občansky rehabilitován, promoval na Univerzitě J. E. Purkyně prací Pojetí a smysl státu u sv. Augustina a Platóna, stal se zakládajícím členem sdružení politických vězňů K 231. Od června 1968 byl kulturním redaktorem čtrnáctideníku Obroda, až do jeho násilného zastavení v prosinci 1969. Za normalizace byl intenzivně činný v několika disidentských skupinách, byl zakládajícím signatářem Manifestu Hnutí za občanskou svobodu (1988). Na jaře 1989 obnovil v samizdatu vydávání měsíčníku Akord. Po listopadu 1989 opět aktivně vstoupil do veřejného života. Je nositelem mnoha cen a vyznamenání, mj. Řádu T. G. Masaryka za „vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva“ (1995), Ceny Karla Havlíčka Borovského (1999) a Ceny Jaroslava Seiferta (2001). V roce 2001 začal připravovat pro nakladatelství Atlantis své Spisy. Rozvrhl je do šesti svazků, všechny budou opatřeny obsáhlými edičními poznámkami.

Dílo

Poezie

Jeho poezie se řadí do katolické spirituální poezie.
*Kyvadlo duše, 1940
*Kamený erb, 1944
*Pergameny, 1947
*Hovory s mateřídouškou, zahraničí 1978, v ČR 1994
*Nezděné okno, samizdat 1978
*Malachit, samizdat 1978, zahraničí 1985; tato sbírka měla vyjít roku 1969, ale plánované vydání se neuskutečnilo. Je považována za autorovo nejlepší dílo, popisuje zde své zážitky z vězení, které vnímá především jako potvrzení neschopnosti člověka obejít se bez víry.
*Kniha apokryfů, kouzel a zaříkávání, dopsáno 1975, zahraničí 1985, ČR 1995
*Neobvyklé zvyky, samizdat 1980, ČR 1994
*Chór v plavbě ryby, samizdat 1980, ČR 1995
*Sad a menší prózy, samizdat 1985, ČR 1991
*Básně a prózy, samizdat 1985
*Sněhem zaváté vinobraní, 1991
*Němé holubice dálek, 1993

Eseje o literatuře a kultuře

*Skrytá tvář české literatury, cizina 1987, ČR 1991
*Barokní fenomén v současnosti

Výbor z tvorby

Tyto sebrané spisy začaly vycházet od roku 2002
*Nezděné město, výbor poezie z let 1945 – 2000
*Světlo přichází potmě, vydáno 2001 román
*Podezřelá krajina s anděly, eseje
*Hnízda ze stromu odchází, paměti
*Svoboda není dar, literární studie