Rulf, Jiří

posted in: Výročí | 0

 

* 22. březen 1947, Praha, Československo

+ 12. duben 2007, Praha, Česká republika

 

Český básník, prozaik, literární kritik a publicista.

Vystudoval bohemistiku a historii na Filozofické fakultě UK. Působil jako redaktor Zemědělských novin, po roce 1989 jako redaktor Reflexu. V 80. letech byl členem neoficiálního pražského okruhu intelektuálů, mezi něž patřil také historik Jan P. Kučera, básník Jaromír Zelenka nebo literární historik Vladimír Novotný.
Pro Rulfovo básnické dílo je typická skepse, analytičnost a výstavba básnické myšlenky pomocí rotace či juxtapozice několika motivů. Po bibliofilských tiscích vydaných vlastním nákladem (Polední příběh a Dopis Vencovi, ten později součástí triptychu Rádio Netopýr) zaujal Rulf prvotinou Prospekt na rozhlednu (Mladá fronta 1988), kterou v nakladatelství prosadila básnířka Sylva Fischerová. Doporučující anotaci na záložce napsal Miroslav Holub. Následovaly knihy básní Dech vítězů a Rádio Netopýr (obě 1992). Sbírka Nebezpečné dny (Český spisovatel 1996) nese podtitul „konverzační sešit“ a je věnována památce rodičů; objevuje se v ní také dobově aktuální téma války v Bosně. Maloměstské elegie (1999) představují patrně jeden z vrcholů Rulfovy tvorby a vedle několika samostatných básní obsahují cyklus devíti elegií; knihu věnoval Rulf památce svého bratra. Hořkost nad stavem světa a zhoršující se nemoc prostupují poslední sbírky Přebytečný rok (2003) a Navštěvovat želvu (Host 2007).
Jiří Rulf od počátku svého básnického působení zdůrazňoval společenskou úlohu spisovatele, přičemž politická témata byla v české poezii 90. let spíše vzácná.

Dílo

*Let chroustů – 2003, román
*překlady operních libret
*práce v týdeníku Reflex
*Literáti, svazek portrétů
*Jací jsme, soubor rozhovorů
*osm básnických sbírek, z nichž byl pod názvem rozsáhlý výbor
*Srdce metronomu – 2005
*Večerní škola – 2007, eseje