Salus, Hugo

posted in: Výročí | 0

 

* 3. srpen 1866, Česká Lípa, Čechy

+ 4. únor 1929, Praha, Československo

 

Pražský německy píšící spisovatel a básník. Povoláním lékař gynekolog.

Židovský básník, prozaik a dramatik; psal německy. Žil v Praze. V impresionistických básních s biedermeierovskými rysy a jemným humorem zpracovával témata pražská, přírodní a milostná, čerpal i z antických a židovských pověstí. Lyrický ráz mají i jeho novely. Česky vyšel např. výbor Pražské a jiné novely.

Ottův slovník naučný

Salus Hugo, básník něm. (* 1866 v České Lípě). Studoval na gymnasii v České Lípě, v Budějovicích, v Litoměřicích a na něm. universitě pražské, kdež dosáhl doktorátu lékařství (1891). Jest činný jako lékař v Praze. Vydal Gedichte (Mnich., 1898; 2. vyd. 1901); Neue Gedichte (t., 1899); Ehefrühling (Lip., 1900); Reigen (Mnich., 1900; 2. vyd. 1901); Susanna im Bade, drama veršem o 1 dějství (t., 1901); Christa, evangelium krásy, prosou (Víd., 1902); Ernte (Mnich., 1903); Novellen des Lyrikers (Berl., 1904). Lyrika Salusova jest reflektivní, rozumová, proto duchaplná apointovaná. Ale jest zdravá, svěží a připomíná Gust. Falka. Rozkošné jsou jeho obrázky genrové. V některých vřele procítěných básních překvapuje Salus originální hloubkou myšlenkovou. O svém poměru k Čechům vyslovil se zvl. ve znělce Die Bewaffneten, připsané J. Vrchlickému. Srv. též v »Die Zeit«, XXXV., 468 (str. 303), essay Adeltův.

Dílo

Poesie

*Gedichte. 1898
*Neue Gedichte. 1899
*Ehefrühling. 1900
*Reigen. 1900
*Christa. Ein Evangelium der Schönheit. 1902 (česky Christa – evangelium krásy 1906 překlad Zdeněk Broman)
*Ernte. 1903
*Neue Garben. 1904
*Die Blumenschale. 1908
*Glockenklang. 1911
*Das neue Buch. 1919
*Klarer Klang. 1922
*Helle Träume. 1924
*Die Harfe Gottes. 1928

Próza

*Novellen des Lyrikers. 1903
*Das blaue Fenster. 1906
*Trostbüchlein für Kinderlose. 1909
*Andersen-Kalender 1910 (12 pohádek)
*Schwache Helden. 1910
*Die Hochzeitsnacht. Die schwarzen Fahen. 1913
*Seelen und Sinne. Neue Novellen 1913
*Nachdenkliche Geschichten. 1914
*Der Heimatstein und andere Erzählungen. 1915
*Sommerabend. 1916
*Die schöne Barbara. 1919 (česky Krásná Barbora v překladu J. Grmely 1924)
*Freund Kafkus. 1919
*Der Beschau. Eine Ghettogeschichte. 1920
*Der Jungfernpreis. 1921
*Vergangenheit. 1921

Divadelní hry

*Susanna im Bade. 1901
*Römische Komödie. 1909