Šmidinger, Josef

posted in: Výročí | 0

 

* 24. říjen 1801, Strakonice, Čechy

+  2. únor 1852, Hostomice pod Brdy, Čechy

 

Český kněz a vlastenec.

Šmidinger se narodil 24. října 1801 ve strakonickém rokokovém domě, číslo 55. Na tomto místě dnes stojí Česká spořitelna. Navštěvoval hlavní školu ve Strakonicích, gymnázium začal studovat v Písku a středoškolská studia ukončil v Praze, kde potom začal studovat filozofii. V roce 1825 se zúčastnil střetů se řemeslníky, za což byl vyloučen z univerzity a násilně odveden na vojnu. Avšak z vojenské služby byl osvobozen kvůli plicní chorobě, která jej trvale trápila. Nakonec začal studovat teologii a 25. července 1833 byl vysvěcen na kněze. Již jako student semináře začal rozšiřovat české knihy.
Kvůli nemoci se vzdal kněžského životního poslání a učil ve strakonické hlavní škole. V roce 1833 neúspěšně usiloval o místo ředitele školy a pracoval jako vychovatel, nejprve v rodině barona Dlouhoveského z Chanovic, v zámku Němčicích, poté ve Volenicích a nakonec v rodině baronů Veithů.
Šiřitel českých knih, zakladatel Šmidingerovy knihovny v jihočeském městě Strakonice, učitel, přítel básníka Františka Ladislava Čelakovského a Jana Vlastislava Plánka.

Založil

V roce 1843 založil knihovnu ve Strakonicích, která nese jeho jméno dodnes. Kromě toho založil venkovské knihovny v Hostlovicích (dnes Hoslovice) a Němčicích. Na jiných místech lidi podporoval a dodával jim odvahy k založení knihoven. Ještě v roce 1845 Šmidinger vychovával děti vlasteneckého statkáře Šafaříka z Tažovic. Jen krátce, tři roky, sloužil jako pomocný kněz v Hostomicích pod Brdy, kde 2. února 1852 zemřel. Tam je také pochován.