Studničková, Božena

posted in: Výročí | 0

 

* 31. leden 1849, Praha, Rakouské císařství

+ 25. listopad 1934, Praha, Československo

 

Česká spisovatelka a esperantistka.

Božena Studničková byla česká spisovatelka a básnířka, převážně pro děti, což vyplývalo z její profese učitelky mateřské školy. Angažovala se také v esperantském hnutí jako autorka a předsedkyně Prvního ženského spolku esperantského při Náprstkově muzeu (1904).
Za svoji činnost pro děti byla vyznamenána zlatým záslužným křížem s korunou a bronzovou záslužnou medailí královského města Prahy.

Dílo

*Ohlas nitra (1874 – lyrická poezie)
*Dětská zahrádka (1877, 1881, 1905 – verše pro děti)
*Škola mateřská (1883, 1891)
*Snění a život (1886 – novely)
*Úvahy a otázky methodické z oboru mateřských škol (1891)
*Z dětského života (1895)
*Mateřským školám (1896)
*Pohádky (1899)
*Gratulant a deklamátor (1899)
*Kdo to uhodne? (1899)
*Pěstounkám škol mateřských (1901)
*Pro dětský svět (1902)
*Vánoční písně a koledy (1902)
*Z dětské říše (1907 – povídky pro děti)
*O začarovaných dětech (1917 – hra)
*Zázračné koření (1921 – loutková hra)
*Kdo to dovede? (1922 – loutková hra)
*Petit grammaire complète (1922 – přehled francouzské gramatiky)
*Dětem o dětech (1923)
*Vděčný jelínek (1924 – loutková hra)
*Z říše stálic (1925)
*Ovečka v trní (1925 – loutková hra)
*Tuláček (Vagabondeto, 1925 – loutková hra)
*Pouť do nebe (1926 – loutková hra)
*Čarovné dudy (1926 – loutková hra)
*Kouzelný prsten (1926 – loutková hra)
*Námluvy princezny Prozerpíny (1926 – loutková hra)
*Malíček, malý syneček (1931 – loutková hra)