Svátek, Josef

posted in: Výročí | 0

 

 

* 24. únor 1835, Praha, Rakousko-Uhersko

+ 9. prosinec 1897, Praha, Rakousko-Uhersko

 

Český novinář, historik a spisovatel.

Sice vystudoval reálné gymnázium a následně roku 1858 České vysoké učení technické v Praze, ale pak se věnoval žurnalistice a historii.
Byl vrstevníkem májovců a v mládí se přátelil s Adolfem Heydukem. Působil v redakci Pražských novin a Pražského deníku, psal také pro Prager Zeitung.
Ve svých dílech zpracovával výsledky svého bádání v málo známých nebo těžko přístupných archivech. Jeho prózy, týkající se zejména mocenské sítě jezuitů v Evropě a v Čechách, stavovského povstání a pobělohorských represí i revoluce v roce 1848, sympatizují s nekatolíky, vynikají množstvím historických a kulturních detailů a bohatým i fantastickým dějem.
Patří společně Václavem Benešem Třebízským, Aloisem Jiráskem a Zikmundem Wintrem k nejvýznamnějším spisovatelům historických próz v české literatuře.

Dílo

*Bitva bělohorská (1868)
*Tajnosti pražské (1868) – román odehrávající se roku 1848
*Čeští křižáci (1869) – román z 12. století
*Marie Terezie a Karel VII. (1870)
*Pasovští v Praze (1870)
*Majestát Rudolfa II. (1871)
*Vězeň na Křivoklátě (1871)
*Praha a Řím (1872-1873)
*Sasové v Praze (1873)
*Jiří z Lobkovic (1873-1874)
*Švédové v Praze (1874)
*Pražský kat (1876)
*Pomsta cikánova (1880)
*Paní Popelovna z Lobkovic (1886)
*Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze (1886-1889)
*Železná koruna (1888)
*Hrabě Špork (1889)
*Astrolog (1890-1891)
*Poslední Vršovec (1892) – román z 12. století
*Pád rodu Smiřických (1893-1894)
*Poslední Budovec (1894)
*Don Cesar a Salomena (1894)
*Sedláci u Chlumce (1896) – román z dob Marie Terezie
*Anna z Kunštátu (1860) – historická povídka z časů Vladislava II.
*Z pěti století (1895) – historické povídky
*Napoleon III., císař Francouzův (1861)
*Kulturhistorische Bilder aus Böhmen (1879)
*Pražské pověsti a legendy (1883)
*Obrazy z kulturních dějin českých (1891)
*Povstání lidu selského v Čechách roku 1680 (1894)
*Ze staré Prahy (1899)
*Dějiny katů a soubojů v Čechách (2004) – kniha obsahuje dva rozsáhlejší texty publikované na pokračování v Lumíru v letech 1885–1887 pod názvy K dějinám poprav a katů v Čechách a Souboje v Čechách.