Swift, Jonathan

posted in: Výročí | 0

 

* 30. listopad 1667, Dublin, Irsko

+ 19. říjen 1745, Dublin, Irsko

 

Irský satirický prozaik a básník.

Pocházel z anglické rodiny, která se usadila v Dublinu. Téměř celý jeho život byl spjat s rodným Irskem. Po ukončení studia na univerzitě v Dublinu odjel do Londýna. Tam byl přijat za sektáře sira W. Templea, předního whigistického politika, diplomata a učence. Na jeho doporučení se dal vysvětit na kněze. Pokračoval ve studiu a začal psát. Po Templeově smrti působil Swift jako farář v Laracoru. Přesto často jezdil do Londýna, kde se díky svým politickým pamfletům stal známou osobností. Od whigů přešel k toryům, ale ani jejich podpora mu nepomohla získat stálé místo v Anglii a jmenování biskupem. Od roku 1713 žil v Irsku, kde byl ustanoven děkanem katedrály v Dublinu. Poslední jeho léta byla poznamenána vleklou chorobou, slepotou a nakonec šílenstvím.

Dílo

Pamflety

*Bitva knih, 1704, satirický pamflet vznikl jako příspěvek k polemice sira Templea o hodnotě klasických knih proti moderním. V alegorickém prostředí knihovny se odehrává souboj mezi knihami obou skupin autorů. Spor není rozhodnut, ale Swiftovy sympatie jsou na straně klasiků. Dokládá to na srovnání užitečnosti včely (klasici) a pavouka (moderní autoři).
*Pohádka o kádi, 1704, alegorická próza, která je ostrou kritikou rozdělení křesťanů do tří církví a církevní dogmatismus.
*Návrh na všeobecné využití irských manufaktur, 1720, autor vyzývá k bojkotu dovozu anglických látek do Irska
*Pláteníkovy listy, 1727, volání po stejné svobodě jak pro Iry, tak pro Angličany
*Skromný návrh, jak zabránit tomu, aby děti chuďasů nepřipadaly na obtíž rodičům i zemi, 1729, vrchol pamfletů

Imaginární cestopis

*Gulliverovy cesty, 1726, imaginární cestopis vydaný anonymně, vrcholné dílo Janthana Swifta.
Alegorická satira přerůstá v sarkastickou vizi bídného konce lidstva. Třebaže kniha poskytuje mnoho nadčasových podnětů k zamyšlení nad vývojem lidské civilizace a je určena spíše dospělým, stala se i oblíbenou četbou mladých čtenářů. Gulliverovy cesty jako klasické satirické dílo bylo vydáno v mnoha překladech a úpravách po celém světě.
Kapitán Lemuel Gulliver se na svých cestách do čtyř neznámých a podivných zemí světa setká s pozoruhodnými tvory: dostane se do země trpasličích lidí, kde vidí vše jako pod mikroskopem, v zemi obrů si uvědomuje, jak je velikost člověka relativní, na létajícím ostrově Laputa se seznámí s pošetilými učenci, posedlými absurdními experimenty, v zemi moudrých a ušlechtilých koní, kteří žijí v souladu se zákony rozumu a přírody, pozná jejich sloužící, kteří jsou jakýmsi degenerovaným druhem lidí, plných chamtivosti a bezohlednosti.