Téverová, Felix

posted in: Výročí | 0

 

* 15. prosinec 1852, Praha, Čechy

+ 17. červen 1932, Praha – Liboc, Československo

 

Česká spisovatelka.

Vlastním jménem Anna Lauermannová, rozená Mikšová. Byla dcerou proslulého pražského lékaře Mikoláše Miksche, který měl plno přátel v kruzích měšťanských politiků. Vzdělání nabyla v Praze na německé, pak Vyšší dívčí škole. V roce 1877 se provdala za Josefa Lauermanna (vnuk Jungmannův), po osmi letech od něj i s dcerou Olgou utekla a roku 1888 se rozvedli. Když se vrátila z tříletého pobytu v Itálii, kde se zotavovala z plicní choroby a duševních útrap, otevřela roku 1880 ve svém domě na Jungmannově náměstí z popudu Fr. L. Riegra literární salón a začala psát. Zde pořádala pro své přátele z kruhů spisovatelů i vědců po padesát let čajové literární besedy, kde se probíraly všechny novinky té doby. V létě se scházívala společnost v Liboci v letním sídle Julia Zeyera, od něhož jej koupila a s nímž kamarádila do sklonku života. V Liboci i zemřela v téměř 80 letech.

Dílo

Literární tvorbu pod zvoleným pseudonymem Felix Téver (vzpomínka na Itálii – šťastná Tibera) zahájila sérií povídek, pak následovaly romány, vyzkoušela si i napsání několika dramatických prací. Publikovala také v literárních časopisech. V počátečních pracích psala o rozvrácených a opuštěných ženách, později se dostala k tématům života společnosti ve staré Praze druhé poloviny 19. století.

Vzpomínky na její literární salón zpracovali její přátelé ve sborníku O bábušce, vydaném tři roky po její smrti.

Povídková tvorba

*Povídky (1894)
*Její mladší bratr (1900)
*V soumraku (1902)
*Duše nezakotvené (1908)
*Pan básník (1910)
*Bílá a rudá (1910)

Romány, novely

*Na dvojí struně (1912)
*U božího oka (1919)
*Děti (1921)
*V hradbách (1924)
*Černý Lohengrin (1927)
*Prapodivná historie (1932) – vydáno posmrtně, děj téměř fantastický
*Lidé minulých dob (1940) – vydáno posmrtně, vzpomínání na literární přátele

Dramatická tvorba

*Pět aktovek (1920) – pět jednoaktovek, vydáno souborem v jednom svazku
*Za zlatem (1923) – hrála se v pražské Uranii
*Ozdravovna Na smíchu (1931) – veselohra