Třebízský, Václav Beneš

posted in: Výročí | 0

 

* 27. únor 1849, Třebíz, Rakousko-Uhersko

+ 20. červen 1884, Mariánské Lázně, Rakousko-Uhersko

 

Český spisovatel a katolický vlastenecký kněz.

Narodil se ve vesnici Třebíz, podle které si zvolil svůj literární přívlastek. Byl synem krejčího Vácslava Beneše z Třebíze u Slaného a Marie, rozené Šarochové. Jeho dědeček z matčiny strany i jeho otec, vesnický krejčí, sepisovali a vyprávěli místní pověsti. Václav Beneš se už od svého raného věku zajímal o historii a když chtěl jít studovat, tak jeho chudí rodiče toho museli hodně obětovat. Nakonec tedy studoval gymnázium ve Slaném a v Praze. Roku 1875 byl vysvěcen na kněze a působil nejprve v Litni u Berouna, od roku 1876 v Klecanech u Prahy. Navzdory opakované lázeňské léčbě v Mariánských Lázních zemřel na tuberkulózu. Jméno Václava Beneše Třebízského dnes nese gymnázium ve Slaném.

Václav Beneš Třebízský byl český spisovatel a katolický kněz, psal vlastenecké historické prózy, povídky a romány s romantickými postavami a dějem. Jeho častým tématem bylo husitství, pobělohorské pokoření národa, selské vzpoury z doby Josefa II. a utrpení prostého lidu.

Dílo

Třebízského románová tvorba je podobná tvorbě Aloise Jiráska; jeho oblíbeným tématem bylo taktéž husitství, ale věnuje se i jiným obdobím českých dějin od prvopočátků až po 19. století. Děj mnoha Třebízského děl je zasazen do kraje, kde se autor narodil a působil, tedy na Slánsko, Berounsko a do okolí Klecan.

Romány

*Královna Dagmar – příběh Markéty, dcery českého krále Přemysla Otakara I., která se provdala za dánského krále Valdemara a přijala jméno Dagmar.
*Anežka Přemyslovna – Čechy za vlády Václava I.
*V podvečer pětilisté růže – děj románu se odehrává v rudolfínské době, líčí konec slávy rodu Rožmberků
*Bludné duše – román z 18. století z období velkého povstání (1775). Děj je umístěn na Lounské polesí – Solopysky, Zbrašín.
*Trnová koruna – příběh z období třicetileté války, ve kterém je vykreslen mocenský boj v pobělohorské době (viz Albrecht z Valdštejna, Ferdinand II.)

Povídkové soubory

*V červáncích kalicha
*V záři kalicha
*Pod doškovými střechami – venkovská tematika
*Z různých dob – převážně 17. století
*Ze sázavských letopisů
*Z pověstí karlštejnského havrana
*Pobělohorské elegie
*Povídky starého zbrojnoše a jiné obrázky z naší minulosti