Trýb, Antonín

posted in: Výročí | 0

 

* 8. březen 1884, Karlov u Křivoklátu, Rakousko-Uhersko

+ 4. září 1960, Brno, Československo

 

Český lékař, básník a spisovatel.

Prof. MUDr. Antonín Trýb, DrSc. vystudoval v roce 1903 gymnázium v Příbrami, roku 1909 promoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a roku 1912 se habilitoval pro dermatovenerologii. Od roku 1923 je řádným profesorem dermatovenerologie. Založil Dermatovenerologickou kliniku lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, které byl v letech 1921-1956 přednostou. Na LF MU je po něm také pojmenován Klub. Zabýval se pohlavními nemocemi, je průkopníkem histopatologie kůže u nás.
Byl asistentem v Histologickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze, působil na Kožní klinice České lékařské fakulty v Praze pod vedením profesora Vítězslava Janovského, během 1. světové války vedl vojenskou nemocnici pro veneriky v Pardubicích, v letech 1919–1920 pracoval na Sibiři při misi Československých legií mezi Vladivostokem a Tomskem, poblíž Vladivostoku také řídil nemocnici pro veneriky.
Byl šéfredaktorem Lékařských listů, členem redakce České dermatologie a Encyklopedie praktického lékaře, psal do Lidových novin. Byl badatelem, básníkem a prozaikem.

Dílo

*Křivoklát (1905) – rané básně oslavující rodné Křivoklátsko
*Písně o malém Jaku (1906)
*Nero
*Tiché vody
*Pohádky stříbrného pramene (1911)
*Před branami Východu (1920) – cestopisné fejetony, v nichž zachytil své zážitky ze sibiřské mise.
*Příběhy domu na Čang-Wu (1930) – román, v němž se autor pokusil zachytit odlišnosti východního a západního vnímání života, inspirovala ho jeho cest do Číny a Japonska
*Císař chudých (1935) – román věnovaný osobnosti římského císaře Diokleciána, psychologická studie, autorovo stěžejní dílo
*Až v nás (1940) – přírodní lyrika
*Loňské listí (1946) a Kruh (1956) – sbírky, vrcholí v nich víra ve věčný koloběh života