Volák, Josef

posted in: Výročí | 0

 

* 2. únor 1942, Kralupy nad Vltavou, Protektorát Čechy a Morava

 

Český prozaik a překladatel, autor knih pro mládež.

Josef Volák se vyučil elektrikářem a roku 1959 nastoupil jako dělník do Chemických závodů v Záluží u Litvínova. Zároveň večerně studoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Chomutově, Maturoval v roce 1963 a po základní vojenské službě se stal projektantem. Roku 1968 založil v Mostě společně s Daliborem Kozlem a Emilem Julišem nakladatelství Dialog, které bylo v polovině roku 1970 z politických důvodů zrušeno a začleněno pod Severočeské nakladatelství. Volák pak pracoval jako jeho redaktor v detašovaném pracovišti v Mostě.
Roku 1982 Volák dálkově vystudoval filmovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na FAMU a poté byl ve svobodném povolání. Roku 1990 se podílel na obnovení nakladatelství Dialog a začal také podnikat v oblasti výroby a prodeje dekorativních předmětů. Jako sběratel motýlů a brouků organizoval výpravy do Střední Asie, Sibiře, Jakutska, Mongolska, Číny, Tibetu a Nepálu.
Publikovat začal časopisecky roku 1965, první, kniha mu vyšla roku 1969. Ve svém díle se zabýval milostnými a manželskými vztahy, obliba v detektivkách a hororech se u něj projevila jednak volnými překlady povídek a románů irského spisovatele Josepha Sheridana Le Fanu, jednak vlastní tvorbou. Je také autorem dobrodružných knih pro mládež, ke kterým našel náměty na svých cestách.

Dílo

Romány a povídky

*Vrah v šarlatu, 1969, detektivní román z prostředí restaurátorů historických památek napsaný společně s Václavem Vokolkem.
*Údolí radosti, 1978, povídka o starším muži, jenž si během odchodu z nemocnice bilancuje svůj život.
*Srdeční sval, 1980, povídky z let 1960-1975 zabývající se milostnými a manželskými vztahy
*Divokým Alajem, 1985, dobrodružný román pro mládež z kyrgyzských hor, příběh dvou mladých přírodovědců, kteří se během prázdninové cesty v horách oddělí od přírodovědecké výpravy a prožívají dramatické situace.
*Tajemství Uzun-Guru, 1988, dobrodružný román pro mládež odehrávající se v pohoří Ťan-šan, který společnými postavami navazuje na autorovu knihu Divokým Alajem.
*Mezi orlem a hadem, 1989, svazek spojuje dva autorovy dobrodružné romány pro mládež Divokým Alajem a Tajemství Uzun-Guru (zde vydaný pod názvem Mezi orlem a hadem).

Překlady a adaptace

*Vyšla hvězda nad Betlémem (1969), příběhy, události a mýty Nového zákona, roku 1990 vydáno pod názvem Život Pána Ježíše Krista sepsaný podle všech čtyř sv. evangelií sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše a sv. Jana Biblí kralické. Autorství knihy je sporné, podle svědectví Václava Vokolka a dalších podkladů je autorem Josef Jedlička.
*Joseph Sheridan Le Fanu: Zelený děs, 1972
*Joseph Sheridan Le Fanu: Dům u hřbitova, 1972
*Joseph Sheridan Le Fanu: Strýc Silas, 1974, roku 1999 pod názvem Hodina smrti.