Weiner, Richard

posted in: Výročí | 0

 

* 6. listopad 1884, Písek, Rakousko-Uhersko

+ 3. leden 1937, Praha, Československo

 

Český básník, prozaik a publicista.

Richard Weiner se narodil v rodině židovského obchodníka, hlásícího se však k svému českému původu a již plně integrovaného v českém prostředí. V roce 1902 maturoval na písecké reálce, o čtyři roky později ukončil studia chemie na pražské technice a své znalosti si pak prohloubil ještě studijním pobytem ve Švýcarsku a Německu. Po absolvování jednoroční vojenské služby pracoval jako chemický inženýr v továrnách v Čechách a Bavorsku. Zájem o literární tvorbu u něho převážil na přelomu let 1911 a 1912. Opustil dobře placené zaměstnání a odjel do Paříže, aby se plně věnoval literární tvorbě. Navázal kontakty s novinami v Čechách, živil se jako dopisovatel a zároveň pokračoval v psaní veršů a povídek. Jeho úsilí bylo roku 1912 přerušeno půlroční vojenskou službou v balkánské válce a roku 1914 odchodem do 1. světové války. Rok nato se na srbské frontě nervově zhroutil, delší dobu se léčil a teprve potom byl schopen další literární tvorby. Spolupracoval s pražskými

redakcemi a v roce 1919 znovu odjel do Paříže, vyslán sem Lidovými novinami jako jejich stálý dopisovatel. Weinerův život a tvorbu zřejmě poznamenala jeho homosexuální orientace, která v něm znásobovala pocity nejistoty.

Dílo

*Pták (1913)
*Usměvavé odříkání (1916) – pod vlivem Karla Čapka a jiných ještě s prvky vitalismu
*Netečný divák (1917) – prozaický knižní debut – soubor povídek – a zároveň obrat k výrazně úzkostnějšímu pohledu na svět
*Rozcestí (1918) – básnická sbírka
*Lítice (1918) – velmi známá expresionistická povídková sbírka, psaná pod vlivem válečných zážitků a traumat
*Škleb (1918) – další známý povídkový soubor
*Mnoho nocí (1928) – básnická sbírka
*Zátiší s kulichem, herbářem a kostkami (1929) – básnická sbírka
*Mezopotamie (1930) – básnická sbírka
*Lazebník (1929) – povídkový soubor
*Hra doopravdy (1934) – dvojice delších próz „Hra na čtvrcení“ a „Hra na čest za oplátku“