Weizsäcke, Richard von

posted in: Výročí | 0

 

* 15. duben 1920, Stuttgart. Německo

+ 31. leden 2015, Berlín, Německo

 

Německý diplomat, politik (CDU) i autor, v letech 1981–1984 byl primátorem západního Berlína a v letech 1984–1994 šestým prezidentem Spolkové republiky Německo.

Narodil se v rodině diplomata a s rodiči pobýval v Basileji, v Kodani, v Oslu, v Bernu a od roku 1936 v Berlíně. Po maturitě v roce 1937 studoval filosofii a historii v Oxfordu a v Grenoblu. Po válce, během níž byl několikrát raněn, vystudoval práva a historii v Göttingenu, pracoval jako advokát a podnikový právník, později v představenstvu velkých firem. Roku 1953 se oženil s M. von Kretschmann, s níž má čtyři děti.
Od roku 1954 byl Weizsäcker členem CDU, v letech 1969 až 1981 poslancem německého spolkového parlamentu (Bundestag), v letech 1979 až 1981 jeho místopředsedou. V roce 1974 poprvé kandidoval na úřad spolkového prezidenta a v letech 1979 až 1983 byl primátorem města Berlína. 23. května 1984 byl zvolen spolkovým prezidentem a 21. května 1989 potvrzen na další volební období. Po svém zvolení pozastavil své členství v CDU a ani po skončení svého mandátu je neobnovil. Naopak v roce 1992 ostře kritizoval německé politické strany, že mají přílišný vliv, osobují si téměř ústavní pravomoci a přitom nepodléhají žádné kontrole.
Jako spolkový prezident se podílel na sjednocení Německa a zejména na urovnání vztahů se sousedními zeměmi. V letech 1990 a 1991 navštívil na pozvání prezidenta Václava Havla také Československo a 15. března 1990 se v Praze omluvil za okupaci našich zemí. Richard von Weizsäcker je vynikající řečník a některé jeho projevy (např. ke 40. výročí konce druhé světové války 8. května 1985) jsou právem proslulé.
V letech 1964 až 1970 a 1979 až 1981 předsedal Weizsäcker sněmům německé evangelické církve (EKD), v letech 1967 až 1984 byl členem synody a rady této církve. Kromě toho byl členem správních rad a kuratorií řady nadací, iniciativy „Dát Evropě duši“ a byl čestným členem Římského klubu (pozor na záměnu – člen Římského klubu je jeho synovec, Ernst U. von Weizsäcker). Byl držitelem 15 čestných doktorátů (1996 na Karlově univerzitě v Praze), mnoha vyznamenání a čestných titulů.

Citáty

R. Weizsäcker (2006)“Schopnosti, jaké vyžaduje vysoký úřad, jsou jiného druhu než ty, kterých je třeba, aby se k němu člověk dostal. Jak často se stane, že by měl kandidát obojí?“
„Přítel rozhovoru je také přítelem míru, který lze založit jen na rozhovoru mezi lidmi.“
„Kdo zavírá oči před minulostí, je slepý pro přítomnost.“
„Mladí nejsou odpovědni za to, co se tenkrát stalo. Jsou však odpovědni za to, co se z toho v dějinách stane.“ (Řeč 8. května 1985 v Bundestagu)
„Byl jsem a stále jsem přesvědčen, že dobrý Evropan nemusí být špatný vlastenec.“ (Řeč před britským parlamentem 1986)
„Vlastenectví znamená mít rád vlastní; nacionalismus znamená nenávidět ty ostatní.“

Dílo

*R. von Weizsäcker, Z projevů a statí o dějinách, státu a právu. Praha 1996
*Projev spolkového prezidenta dr. R. Weizsäckera. Praha 1990
*R. von Weizsäcker, Čtvero zastavení: vzpomínky politika. Praha 2000