Winter, Zikmund

posted in: Výročí | 0

 

* 27. prosinec 1846, Praha, Čechy

+ 12. červen 1912, Bad Reichenhall, Rakousko

 

Český spisovatel, historik a učitel.

Narodil se v rodině zvoníka na Starém Městě v Praze. Vystudoval zde Akademické gymnázium, poté studoval historii na Filozofické fakultě. Navštěvoval mj. přednášky V.V.Tomka, J.Kalouska, A.Gindelyho a J.Emlera, u kterého si přivydělával v archivu jako kopista a zdokonalil se tak v paleografii.Po absolvování studia nastoupil 1. října 1873 na své první učitelské místo na reálku v Pardubicích, kde jako jednoroční suplent vyučoval dějepis, zeměpis, češtinu, němčinu a logiku. Na závěr pardubické suplentury složil státní zkoušku a dosáhl tak učitelské způsobilosti. Od 1.října roku 1874 učil na reálce v Rakovníku. Roku 1884 odešel vyučovat do Prahy na akademické gymnázium.Osudem se mu stal rakovnický archiv. Zasvětil ho do minulého života nevelkého venkovského města, podporoval a rozvíjel jeho zájem o poznávání všednodennosti i toho, jak lidé v minulosti bydleli, jak se odívali, vzdělávali, cestovali, čím se živili, jak se bavili, oč se soudili. Nejcennější fondy rakovnického archivu jsou ze 16. a 17. století – to je také doba, jež si Winter oblíbil. Prašné prostředí archivů vyvolalo u spisovatele krční nemoc, která mu později až bránila v pramenném studiu.V generačním sporu koncem 19. století se přiřazoval k Vrchlickému a Jiráskovi (s Jiráskem, Raisem a M.A.Šimáčkem sedal v redakci časopisu Zvon). Pojetím dějin a člověka v nich, způsobem práce s archivním materiálem a s jazykem stál ovšem jinde než jeho přítel A. Jirásek – blíže mladým moderním snahám. Stával ovšem ve stínu populárnějšího Jiráska. K vydání svých prvních spisů byl vybídnut až těsně před smrtí.Zemřel při pobytu v Bad Reichenhall v Rakousku.

Dílo

*Starobylé obrázky z Rakovnicka (1886, 2.díl 1888)
*Pražské obrázky (1893)
*Nezbedný bakalář (1883)
*Krátký jeho svět (1901)
*Staré listy (1902) – novely a studie
*Rozina sebranec (1903-1905) – příběh temperamentní dívky, původem nalezence, svěřeného do výchovy bezdětným manželům. Citově strádající hrdinka se hladově vrhá do sporných milostných vztahů, neumí rozpoznat faleš ani si vážit upřímného citu, těžko se vyrovnává s pokrytectvím a nechápe, proč proti sobě popuzuje stále více lidí.
*Ze staré Prahy (1894)
*Člověk zmařený
*V pasti
*Panečnice
*Mistr Kampanus (1906-1907) – jediný román, který je jeho vrcholným beletristickým dílem. Zobrazuje poměry na pražské univerzitě kolem roku 1620. Hrdinou románu je Jan Campanus Vodňanský, rektor univerzity, který usilovně hájí její svobodu před jezuity. Jejich proniknutí na univerzitu nezabrání ani Kampanův přestup na katolickou víru. Vědomí, že zradil zbytečně svoji víru a ničeho nedosáhl, ho přivede k sebevraždě.
*Kulturní obraz českých měst (1890,1890) – 2 svazky
*Život církevní v Čechách (1895,1896) – 2 svazky
*Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve 14. a 15. století (1906)
*V měšťanské světnici starodávné (1882)
*Malé historie ze života staročeského (1888)
*Historické arabesky (1888)
*Kuchyně stůl našich předků (1892)
*Zlatá doba měst českých (1913)