Zahradníček, Jan

posted in: Výročí | 0

 

* 17. leden 1905, Mastník u Třebíče, Rakousko-Uhersko

+ 7. říjen 1960, Uhřínov, Československo

 

Český esejista, překladatel a básník.

Narodil se v početné selské rodině na Vysočině. Jeho rodina vlastnila hostinec, kde musel pomáhat. V dětství měl nehodu, nešťastně spadl ze seníku a poranil si páteř. Krátce se učil krejčím, potom vystudoval gymnázium v Třebíči. Studia Filozofické fakulty v Praze
nedokončil. Žil nejprve v Praze, později v Uhřínově na faře u švagra básníka Jana Dokulila. Přátelil se s mnoha významnými básníky (například se Seifertem, Halasem, Holanem, Horou a Palivcem). Od roku 1938 do roku 1948 redigoval katolický časopis Akord, po roce 1945 byl nakladatelským redaktorem v Brně. Přispíval do časopisu Lumír. Byl také překladatelem, a to zejména z němčiny a francouzštiny. Prokázal i nejeden hrdinský čin, skryl manželku generála Ludvíka Svobody před fašisty. V roce 1951 byl klerofašistickou zelenou internacionálou se skupinou katolických intelektuálů a spisovatelů zatčen a nezákonně odsouzen k třinácti letům vězení za velezradu. V době, kdy se jednalo o jeho propuštění, mu po otravě houbami zemřely dvě dcery. Propuštěn byl po všeobecné amnestii v roce 1960, několik měsíců poté však v Uhřínově zemřel na následky žalářování. Jan Zahradníček patří k nejtragičtějším postavám české poezie.

Dílo

*Pokušení smrti – v díle převažují motivy bolesti a smrti.
Tři další sbírky obsahují spor mezi přirozenou lidskou podstatou a touhou po moci, smrti. Postupně zde probíhá smíření s lidskou podstatou a hlavně je důležitá víra.
*Jeřáby
*Žíznivé léto
*Pozdravení Slunci
*sbírka Svatý Václav – ukazuje důležitost světců pro národ
Jedním z jeho vrcholových děl je
*La Saletta, což je poutní místo v Grenoblu, kde se podle legendy zjevila malým pasáčkům krav Panna Maria. Toto dílo je nejchmurnější ze všech, básník zde tvrdí, že kdo ztratí víru v Boha, ztratí svou lidskost.
Chmurnost se vyskytuje v díle
*Znamení moci.
Následná dvě díla sepsal ve vězení a u nás bohužel nemohla
vyjít kvůli režimu, a proto vyšla nejprve v zahraničí. Do Čech se dostala až v roce 1990.
*Dům Strach
*Čtyři léta
Zahradníček jako jeden z mála se hlásil k literárnímu katolickému směru. Jeho tvorba měla značný vliv na jeho současníky – třeba na V. Holana, ale i mladší básníky, například I. Blatného a K. Bednáře. Někteří se k němu hlásili, jiní ze strachu tajili, ale směr se dal poznat v jejich dílech.