Župan, Franta

posted in: Výročí | 0

 

* 23. květen 1858, Běštín, Čechy

+ 13. leden 1929, Kolín, Československo

 

Český prozaik, humorista a učitel.

Vlastním jménem František Procházka. Pocházel z rodiny sedláka, vystudoval gymnázium a češtinu a dějepis na FF UK (1883). V letech 1884 – 85 působil jako učitel v hraběcí rodině Thurn-Taxisů v bulharském Plovdivu. Většinu života učil na SŠ v Čechách i na Moravě. Od roku 1916 byl školnm radou. Do literatury vstoupil jako autor historických próz, těžiště jeho díla však spočívá v žánrově a tematicky pestré tvorbě humoristické. Pro jeho díla je typický žánrový realismus a společenské nešvary a lidské slabosti. Ukázal cit pro psychologii a vnímavý vztah k přírodě a námětově neobvyklé pohádky. Humorná dětská dobrodružství jsou líčena s pochopením pro dětskou psychiku; svět dětí je zde přirozeně spjat s životem dospělých, jejichž počínání autor občas sleduje kritickou ironií.

Dílo

*Z jednoroční vojny, 1888
*Po stopě pravdy, 1901
*V pavučině satiry, 1905
*Pohádky a povídky, 1920 – 1. Karkulka v dědečkově pokoji; 2. Povídky pod jabloní
Nejvýznamnější dílo = čtyřdílné vyprávění s ústřední postavou vesnického nezbedy 1907-21. *Pepánek nezdara zasazené do autorova rodného Podbrdska