1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji knih nakladatelství Millennium Publishing, s. r. o. prostřednictvím vlastních internetových stránek a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.
 2. Prodávajícím je nakladatelství Millennium Publishing, s. r. o., se sídlem Zelená 411, 252 62  Statenice, IČO: 61538477. Kupujícím je osoba, která si po řádném vyplnění objednávky objedná u prodávajícího knihy dle bodu 1.
 3. Prodávající poskytuje na knihy objednané prostřednictvím těchto internetových stránek slevy, které jsou vždy uvedeny u vybrané knihy. Ceny uvedené na těchto internetových stránkách jsou včetně DPH.
 4. Cena na objednávce obsahuje cenu knihy včetně DPH a poštovné, jiné poplatky neúčtujeme (platí pouze pro ČR).
 5. Po vyřízení objednávky a jejím převzetí kupujícím bude kupujícímu vystaven daňový doklad. Knihkupcům je možno poskytnout rabat dle předešlé dohody.
 6. Doručení objednávek v České republice.
  Objednané knihy zašle Millennium Publishing, s.r.o. kupujícímu prostřednictvím České pošty nebo jiného subjektu pro přepravu zásilek. Možný je také osobní odběr na dohodnutém místě. Při potvrzení objednávky může kupující zvolit jeden ze tří způsobů platby:
  a) platba převodem – Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu na účet prodávajícího č. 2103930277/0100 (Komerční banka), jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008. Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.
  b) platba dobírkou – Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.
  c) hotově (pouze při osobním odběru).
  Poštovné a balné je účtováno dle způsobu dopravy. V případě objednávky je v hodnotě 700 Kč a více je poštovné a balné ZDARMA.
 7. Doručení objednávek do zahraničí neprovádíme.
 8. Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat kupujícího, pokud nemůže objednávku vyřídit.
 9. Kupující souhlasí, aby prodávající evidoval jeho osobní údaje uvedené v objednávce nebo při zaregistrování a užíval je výhradně pro účely vyřízení objednávek kupujícího a informování kupujícího o činnosti prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytnout údaje, které mu kupující sdělí, žádné třetí osobě a chránit tyto údaje před zneužitím.
 10. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.